14 May 2012

DONGENG SUNDA : RATU MURAH RAMA Bag 1

Dongeng ieu dicutat tina buku PARIBOGA Salawe Dongeng Sunda beunang ngumpulkeun C.M.Pleyte diterbitkeun taun 1911. Dongeng RATU MURAH RAMA asalna ti daerah Ciampea BOGOR, ieu teh numutkeun catetan dina daftar eusi. Dongeng ieu ngahaja diposting dina wangun gambar JPG, bisi aya nu perlu bisa disusun jadi PDF. Mugi aya mangpaatna.
DONGENG SEJEN :   1   2    3    4   5    6    7    8     9    10     11   

 


 Nyambung ka Bag 2
 

No comments: