14 January 2012

DONGENG SUNDA - KI SATU JEUNG KI DUA

Dongeng ieu dicutat tina buku PARIBOGA Salawe dongeng Sunda beunang ngumpulkeun C.M.Pleyte diterbitkeun taun 1911. Dongeng KI SATOE DJEUNG KI DOEA asalna ti daerah Galuh (Ciamis ayeuna), ieu teh numutkeun catetan dina daftar eusi. Dongeng ieu ngahaja diposting dina wangun gambar JPG, bisi aya nu perlu bisa disusun jadi PDF. Mugi aya mangpaatna.


No comments: