06 February 2012

DONGENG SUNDA : PUTRI PANGANTEN JEUNG SILUMAN HILEUD

Dongeng ieu dicutat tina buku PARIBOGA Salawe dongeng Sunda beunang ngumpulkeun C.M.Pleyte diterbitkeun taun 1911. Dongeng PUTRI PANGANTEN JEUNG SILUMAN HILEUD asalna ti daerah Limbangan, ieu teh numutkeun catetan dina daftar eusi. Dongeng ieu ngahaja diposting dina wangun gambar JPG, bisi aya nu perlu bisa disusun jadi PDF. Mugi aya mangpaatna.

No comments: