05 January 2012

DONGENG SUNDA - KI BENER

 Dongeng ieu dicutat tina buku PARIBOGA Salawe dongeng Sunda beunang ngumpulkeun C.M.Pleyte diterbitkeun taun 1911. Dongeng KI BENER asalna ti daerah Galuh (Ciamis ayeuna), ieu teh numutkeun catetan dina daftar eusi. Dongeng ieu ngahaja diposting dina wangun gambar JPG, bisi aya nu perlu bisa disusun jadi PDF. Mugi aya mangpaatna.1 comment:

Anonymous said...

Hatur nuhun ua Sas. Ku abdi diketik ulang di dieu:

https://docs.google.com/document/d/1O5ezGjniWsgeqoH11Pyoq5NLQtMfovWDQGmcVUn4ZtY/edit