15 February 2012

DONGENG SUNDA : SI KUNYUK JEUNG SI KUYA

Dongeng ieu dicutat tina buku PARIBOGA Salawe dongeng Sunda beunang ngumpulkeun C.M.Pleyte diterbitkeun taun 1911. Dongeng SI KUNYUK JEUNG SI KUYA asalna ti daerah Garut, ieu teh numutkeun catetan dina daftar eusi. Dongeng ieu ngahaja diposting dina wangun gambar JPG, bisi aya nu perlu bisa disusun jadi PDF. Mugi aya mangpaatna.
DONGENG SEJEN :   1   2    3    4   5    6    7    8     9   


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                           
                                             
                                                               
                                                     
                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                              

No comments: