22 February 2012

DONGENG SUNDA : SI PUCUK KALUMPANG


Dongeng ieu dicutat tina buku PARIBOGA Salawe dongeng Sunda beunang ngumpulkeun C.M.Pleyte diterbitkeun taun 1911. Dongeng SI PUCUK KALUMPANG asalna ti daerah BOGOR, ieu teh numutkeun catetan dina daftar eusi. Dongeng ieu ngahaja diposting dina wangun gambar JPG, bisi aya nu perlu bisa disusun jadi PDF. Mugi aya mangpaatna.
DONGENG SEJEN :   1   2    3    4   5    6    7    8     9    10         
1 comment:

Richard's said...

Terima kasih,,
sangat membantu
=))