30 January 2010

DONGENG MONYET JEUNG KUYA

Di Tatar Sunda kungsi aya Karajaan Galuh jeung Karajaan Sunda, cek Pa Anwas Adiwilaga di Karajaan Galuh leuwih nyoko kana kabudayaan cai, nepi ka aya istilah panereban (tempat keur nerebkeun), hartina di Galuh mah mun raja tiwas, jasadna kudu dilabuh atawa diterebkeun (diteuleumkeun). Sedengkeun di Karajaan Sunda leuwih nyoko kana budaya darat, nepi ka aya istilah pangureban, mun raja tiwas jasadna kudu dikubur atawa dikurebkeun. Ieu dua budaya teh dikawinkeun dina dongeng kuya jeung monyet, kumaha sosobatan antara dua satwa nu beda habitat aslina, kuya mah pan kudu deukeut kana cai, sedengkeun monyet mah kudu aya leuweung (darat). Naha bener atawa henteuna eta budaya anu siga patukang-tonggong teh kudu aya panalungtikan nu leuwih daria.

Didieu diberendelkeun dongeng sosobatan antara Kuya Jeung Monyet, di-scan tina buku Gandasari jilid III citakan ka 3 nu medal taun 1950, dina wangun JPEG (ambih kaciri aslina).

26 January 2010

RUMAH BACA BUKU SUNDA DI TABLOID NYATA

Kata anak saya: " Wah...Abah narsis...!". Dia juga melanjutkan "Nggak apa-apa...narsis tapi eksis..!". Mungkin karena saya memasukan semua hal di blog ini berkaitan diri sendiri.
Kali inipun Rumah Baca Buku Sunda masuk Tabloid NYATA Minggu IV Januari 2010.===================================================================


01 January 2010

RUMAH BACA BUKU SUNDA DI READER'S DIGEST INDONESIA

Mengawali tahun 2010 Rumah Baca Buku Sunda tampil di Majalah Reader's Digest Indonesia bulan Januari 2010.
Semoga semakin banyak rumah baca yang lain di seluruh Indonesia
===============================================================
Selamat Tahun Baru 2010
PERANGI TERUS KORUPSI